Please enable JavaScript, then refresh this page. JavaScript is required on this site

Добре дошли!

От системата RUDI можете да направите справки в публичните регистри или да подадете заявление за академично признаване онлайн.

Повече информация можете да получите от инструкция за потребителя.Форма за електронно подаване

От тук можете да подавате заявления по електронен път,
както и да проследявате статуса на
заявления, подадени по електронен път.

Форма за справки

Тук можете да направите подробна справка както за заявления,
независимо от начина на подаване, така и за издадени удостоверения.